Tư duy là cội nguồn cho những suy nghĩ, thái độ và hành vi của mỗi con người. Hành vi khi được lặp lại nhiều lần sẽ trở thành thói quen và tạo nên tính cách của mỗi chúng ta. Chính tính cách này tạo ra số phận của chúng ta. Lập trình ngôn ngữ tư duy là lập trình lại tư duy của chính ta để tạo ra số phận mình muốn có trên cuộc đời này, ví như hạnh phúc, thành công ... Ứng dụng NLP để biến những điều tưởng rằng không thể thành có thể đối với mỗi chúng ta. Tham dự các khóa học về NLP tại đây để chỉnh sửa lỗi, cải thiện hoặc lập trình lại cuộc đời để có một số phận mình mong muốn.

Ứng dụng NLP để học tiếng Anh giỏi hơn

NLP đã đến Việt Nam. Khái quát về NLP và những ứng dụng của nó.