Các khóa học giúp Teen có tư duy và kỹ năng hội nhập thành công

Các khóa hướng dẫn rèn luyện để cập nhật chúng ta lên đẳng cấp làm NGƯỜI (Người viết Hoa) chứ không phải ở đẳng cấp người, ngợm, hay con vật. Cực khó nhưng cực bổ ích và không ai trong chúng ta muốn mang hình hài một con người nhưng lại chỉ có mức hành xử và suy nghĩ ở đẳng cấp bản năng của một con vật. Thế đấy, Học làm NGƯỜI, không bao giờ là muộn và luôn phải rèn cả đời.

Học tiếng Anh và các môn học khác bằng Trí nhớ siêu đẳng

Lãng phí cuộc đời

Kỹ năng xã hội dành cho teen hội nhập